» Acasă » Despre proiect » Inspectorate Şcolare Judeţene partenere

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi este o instituţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi urmăreşte, în judeţul Iaşi, îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite prin:

 • evaluarea continuă a activităţii inspectorilor şi personalului Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru asigurarea profesionalismului, a calităţii şi a integrităţii;
 • consultarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie (cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală) cu privire la toate demersurile care au în vedere creşterea calităţii serviciilor educaţionale;
 • comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanţii cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor şi comunităţilor locale în vederea obţinerii informaţiilor relevante ce au legătură cu serviciile educaţionale oferite de instituţiile şcolare;
 • realizarea de rapoarte semestriale şi informarea publicului cu privire la activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean, a stării învăţământului în judeţul Iaşi;
 • realizarea de parteneriate şi colaborarea cu instituţii similare din ţară şi din Europa, cu instituţii non guvernamentale, cu reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale şi locale;
 • compararea continuă a rezultatelor activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean cu rezultatele altor instituţii similare din ţară şi din Europa;
 • implicarea personalului Inspectoratului Şcolar Judeţean în programe de formare continuă, în proiecte europene şi în cercetare.

Pentru realizarea acestei misiuni Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale: adevărul, competenţa profesională, demnitatea, responsabilitatea, integritatea.

Website: www.isjiasi.ro

 

Rolul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi în proiectul RIFSE

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi este partener şi reprezentant al Regiunii de Nord-Est în proiectul strategic "Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (RIFSE)", iniţiat şi lansat de către Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi.

Rolul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi în acest proiect, prin parteneriatul stabilit, constă în implementarea programului de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar din mediul rural, judeţul Iaşi. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi se va implica în derularea următoarelor activităţi operaţionale din proiect, conform Acordului de Parteneriat:

 • Activităţi de management al resurselor umane;
 • Informare şi publicitate proiect;
 • Analiza nevoilor de formare a grupului ţintă din judeţul Iaşi;
 • Desfăşurarea programului pilot de formare continuă cu un grup de 100 de persoane din judeţul Iaşi;
 • Identificarea a aproximativ 300 de participanţi pentru sesiunea de formare în sistem e-learning.

 

CONTACT

Prof. Stelian Hadîmbu

Mobil: 0745/505590; Fix: 0332/402004

E-mail: hadimbu@gmail.com, hadimbu_stelian@yahoo.com

 

Vizitatori: 
Acasa   |    Top   |    Contact
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright © 2010 | Toate drepturile rezervate. Utilizând acest site, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare.