» Acasă » Despre proiect » Universităţi partenere

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava îşi asumă rolul principal în promovarea ştiinţei şi culturii în Bucovina, asigurând dezvoltarea durabilă a zonei prin formarea de resurse umane competente, capabile de integrare socio-profesională în context naţional şi internaţional. Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava se înscrie în categoria unităţilor de învăţământ şi cercetare, fiind acreditată de către ARACIS în anul 2008 cu calificativul grad de încredere ridicat şi de către CNCSIS, în anul 2009, ca unitate de cercetare. Aceste acreditări sunt o recunoaştere a calităţii activităţilor academice şi de cercetare fundamentală şi aplicativă promovate de universitate şi permit iniţierea de programe de studii care să răspundă nevoilor specifice de dezvoltare ale comunităţii.

Universitatea "Ştefan cel Mare" este membră a unor importante organizaţii internaţionale (precum Asociaţia Internaţională a Universităţilor, Consiliul Internaţional pentru Învăţământ la Distanţă, Agenţia Universitară Francofonă, Asociaţia Universităţilor Europene etc.) şi derulează proiecte educaţionale şi de cercetare cu finanţare europeană (în cadrul programului Life Long Learning Erasmus şi Jean Monet, Asociaţia Universităţilor Francofone, CEEPUS, COST, programe de cooperare transfrontalieră).

Website: www.usv.ro

 

Rolul Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava în proiectul RIFSE

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, prin Catedra de Pedagogie a Învăţământului Primar şi Preşcolar din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei este partener şi reprezentant al Regiunii Nord-Est în proiectul strategic "Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (RIFSE)", iniţiat şi lansat de către Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Rolul Universităţii noastre în acest proiect, prin parteneriatul stabilit, constă în implementarea programului de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar din mediul rural, judeţul Suceava. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava se va implica în derularea activităţilor de management şi a activităţilor operaţionale.

Implicarea în acest proiect este o oportunitate pentru a continua comunicarea cu absolvenţii instituţiei noastre şi de a facilita participarea la programe de formare continuă a cadrelor didactice din zone rurale izolate ale judeţului nostru.

Conform acordului de parteneriat, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava va participa la implementarea următoarelor activităţi:

  • Activităţi de management al resurselor umane;
  • Informare şi publicitate proiect;
  • Analiza nevoilor de formare a grupului ţintă din judeţul Suceava;
  • Revizuirea curriculară a conţinuturilor din planul de învăţământ al formării;
  • Identificarea a aproximativ 200 de participanţi pentru sesiunea de formare în sistem e-learning.

Toate activităţile se vor desfăşura respectând standardele etice, metodologice şi profesionale, precum şi termenele de derulare stabilite prin proiect.

 

Echipa instituţională

Conf. univ. dr. Carmen Cornelia BALAN (expert formator)

Lector univ. dr. Otilia CLIPA (expert formator)

Lector univ. dr. Aurora-Adina IGNAT (expert formator)

Lector univ. dr. Doina Maria SCHIPOR (expert formator)

Asist. univ. drd. Petruţa Paraschiva RUSU (expert formator)

 

CONTACT

Lector univ. dr. Otilia CLIPA

E-mail: otiliac@usv.ro

Tel. 0744812886

 

Vizitatori: 
Acasa   |    Top   |    Contact
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright © 2010 | Toate drepturile rezervate. Utilizând acest site, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare.