» Acasă » E-Universitaria » Program de formare


Programul de formare continuă în sistem e-learning, denumit E-UNIVERSITARIA, este

 • elaborat prin expertiza tuturor membrilor echipei de experţi, inclusiv cei ai partenerilor din proiect.
 • acreditat de MECTS (document de acreditare)
 • furnizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,

Forma de învăţământ este eLearning, blended learning (la „zi” se vor derula numai evaluările finale ale modulelor şi evaluarea finală a întregului program).

 

Competenţele generale vizate prin programul de formare continuă sunt:

 • Competenţe metodologice
 • Competenţe de comunicare şi relationare
 • Competenţe de evaluare a educaţilor
 • Competenţe psihosociale
 • Competenţe tehnice şi tehnologice
 • Competenţe de management al carierei

 

Calendarul de desfăşurare – sunt organizate două sesiuni de formare: o sesiune dedicată unui grup pilot cu durata de 4 luni ce cuprinde doar modulul I din planul de invăţământ (februarie-mai 2012) şi a doua sesiune dedicată unui grup extins ce se va desfăşura timp de 11 luni, cu toate cele 3 module (august 2012-iulie 2013). Ţinând cont de faptul că programul de formare se derulează doar la distanţă, nu vor exista interferenţe cu activitatea didactică a învăţătorilor şi educatorilor.

Evaluarea finală – se va face modular, la finalul programului şi va consta în susţinerea în şedinţă publică a unui proiect/teme din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Materialele ce vor fi incluse în portofoliul final sunt materiale propuse, discutate, analizate pe parcursul activităţilor tutoriale. Din comisia de examinare constituită în acest scop va face parte şi un reprezentant al CNFP sau al CSA. Aprecierea portofoliului şi a susţinerii proiectului/ temei/ lucrării se va face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient). Bugetul de timp alocat evaluării face parte din durata totală a sesiunii respective.

Certificarea: la sfârşitul perioadei de formare, se vor elibera:

 • Certificate de competenţe profesionale ale personalului didactic” pentru beneficiarii programului de formare continuă care au parcurs integral această activitate şi au acumulat 90 de credite profesionale transferabile
 • Atestate de formare continuă a personalului didactic” pentru cursanţii care au frecventat cursurile / stagiile de formare continuă şi care au acumulat până la 60 de credite profesionale transferabile.

 

Planul de învăţământ

 • Modulul I: Tehnici informaţionale computerizate (108 ore / 30 credite) cuprinde următoarele discipline obligatorii: Concepte de bază în tehnologia informaţiei / Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor / Procesarea de text / Calculul tabelar / Baze de date / Prezentările / Informaţie şi comunicare
 • Modulul II: Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice (110 ore / 30 credite) cuprinde următoarele discipline:
  • Obligatorii: Curriculum, instruire, evaluare (specialitate): Limba şi literatura română pentru învăţământul primar şi didactica predării acestei discipine / Matematica pentru învăţământul primar şi didactica predării acestei discipline / Limba şi literatura română pentru învăţământul preprimar şi didactica predării acestei discipline / Matematica pentru învăţământul preprimar şi didactica predării acestei discipline;
  • Optional 1
   • Pachet A: Metode de cunoaştere a personalităţii elevilor şi a grupului şcolar / Educaţie interculturală / Psihologia educaţiei / Strategii de educaţie diferenţiată şi incluzivă a elevilor cu CES
   • Pachet B: Ştiinţele naturii/geografia şi didactica predării acestora în învăţământul primar / Cunoaşterea naturii şi didactica predării acesteia în învăţământul preprimar / Educaţie civică/ istoria şi didactica predării acestora în învăţământul primar / Educaţie civică şi didactica predării acesteia în învăţământul preprimar / Educaţie fizică şi didactica predării acesteia în învăţământul primar / Educaţie fizică şi didactica predării acesteia în învăţământul preprimar / Educaţie muzicală, educaţie plastică şi didactica predării acestora în învăţământul primar / Educaţie muzicală, educaţie plastică şi didactica predării acestora în învăţământul preprimar
  • Optional 2: Educaţie raţional emotivă şi comportamentală; strategii de dezvoltare a inteligenţei emoţionale / Pedagogie - vârstă preşcolară şi şcolară mică / Pedagogia activităţilor extracurriculare / Modele şi strategii ale instruirii. Dezvoltări recente / Inovaţia în procesul de învăţământ
 • Modulul III: Management şi comunicare (112 ore /30 credite)
  • Obligatorii: Psihopedagogia comunicării / Managementul clasei de elevi
  • Opţional 1: Managementul proiectului educaţional / Consiliere şi orientare / Managementul calităţii în educaţie
  • Opţional 2: Managementul conflictului şcolar / Managementul stresului şi al schimbării

 

Vizitatori: 
Acasa   |    Top   |    Contact
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright © 2010 | Toate drepturile rezervate. Utilizând acest site, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare.